Rhea elektro s.r.o.

je špecialistom pre elektrické systémy zaisteného napájania. Naša oblasť pôsobenia pokrýva celú škálu činností okolo zaisteného napájania počnúc vytvorením koncepcie napájania vrátane technického návrhu, pokračujúc dodávkami napájacích systémov a ich uvedením do prevádzky a končiac servisnou starostlivosťou s cieľom poskytnúť zákazníkovi optimálne riešenie z jednej ruky vyznačujúce sa vysokou disponibilitou napájania a primeranou efektivitou. Na Slovenskom trhu pôsobíme už 25 rokov (do 2016 ako divízia firmy Rhea spol. s r.o.). Ponúkame široké spektrum dodávok napájacích systémov a ich spoľahlivú implementáciu.

Poradenstvo

Ponúkame naše znalosti a poradenstvo pri všetkých fázach realizácie systémov zaisteného napájania už od plánovania a návrhu koncepcie, následne pri výbere jednotlivých komponentov, ďalej pri inštalácii a uvádzaní do prevádzky, a nakoniec pri vytváraní konceptu údržby. S našimi znalosťami a skúsenosťami poskytujeme služby zákazníkom v rôznych odvetviach ako je napr. energetika, plynárenstvo a petrochémia, priemysel, počítačové a dátové centrá, telekomunikácie a prenos dát, medicína, atď.. Pri každom projekte čerpáme z dlhoročných skúseností našich kvalifikovaných spolupracovníkov.

Dodávky a servis

Ponúkame komplexné dodávky zdrojov neprerušiteľného napájania (UPS), dodávky usmerňovačov, striedačov, DC/DC meničov, fotovoltaických striedačov, ATS prepínačov, výkonových tyristorových regulátorov, prepäťových ochrán, bezúdržbových priemyselných batérií a elektrických komponentov rozvádzačov. Na všetky dodané produkty poskytujeme plný záručný a pozáručný autorizovaný servis.

Vysoká kvalita

Ponúkané výrobky vyrábajú všetci naši partneri - výrobcovia v súlade s ISO 9001. Všetky naše činnosti vykonávame v maximálnej kvalite a v súlade so zavedeným a certifikovaným integrovaným manažérskym systémom, ktorý tvorí:
- Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015
- Systém manažérstva enviromentu podľa ISO 14001:2015
- Systém manažérstva BOZP podľa ISO 45001:2018
- Systém manažérstva bezpečnosti podľa SCC*:2011
- Politika ISM