COMEX ®

Spoľahlivé UPS COVER ® .
Automatický prepínač sietí
ATS 16S poľskej firmy COMEX
dokáže cez SNMP adaptér
vypínať/zapínať každý výstup
nezávisle.

Mám záujem